• GDPR

Asociația Ehitart, este o asociație, cu cod de înregistrare fiscală 30918737, cu sediul social în județul Botoșani, STR. PRINCIPALĂ NR. 508, comuna IONĂȘENI.
Echitart are ca scop dezvoltarea, susţinerea şi promovarea activităţilor sociale, culturale şi sportive.
Echitart își asumă importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acest angajament nu se aplică și în cazul informațiilor dezvăluite deliberat de către asociație cadrelor legale sau unor părți terțe (persoane fizice/juridice îndreptățite).

Cum colectăm datele cu caracter personal care vă privesc și scopul acestor prelucrări
Asociația Echitart prelucrează date cu caracter personal în activitățile de organizare a evenimentelor sportive deschise tuturor iubitorilor de sport, asigurându-se de respectarea obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și de respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință.

Asociația Echitart prelucrează datele personale ale persoanelor fizice, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a acestora în legătură cu evenimentele organizate, precum și pentru buna derulare a evenimentelor sportive prin crearea programului competițiilor, afișarea rezultatelor și clasamentelor, a celor mai buni jucători și altele asemănătoare.
Prelucrarea datelor personale la nivelul Echitart înseamnă colectarea, utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, organizarea și structurarea, interpretarea, ștergerea, modificarea și/sau completarea.

Vă asigurăm că Echitart administrează datele cu caracter personal care ne sunt furnizate, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile precizate mai jos.
Datele dumneavoastră sunt colectate astfel:
În pagina de înscrieri a pertenerului cornometrajonline.ro, unde vă înscrieți pentru concursul sportiv, pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram a evenimentului Haita Challenge.
Categoriile de date care sunt colectate în aceste pagini sunt următoarele:
Nume și prenume
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Data nașterii
Număr de concurs, timpul de concurs și locul în clasament
Acestea sunt necesare pentru a vă asigura participarea la evenimentele sportive pe care le organizăm și pentru a coresponda ulterior cu dumneavoastră.
Prin completarea datelor de înscriere la un eveniment sportiv, în condițiile menționate anterior, vă exprimați consimțământul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate de Asociația Echitart, în scopul organizării și desfășurării evenimentului respectiv, inclusiv pentru trimiterea ulterioară a unor mesaje referitoare la organizarea unor evenimente sportive similare.

În timpul evenimentelor sportive pe care le organizăm, prin preluarea și publicarea de imagini și secvențe video pe paginile de web ale asociației noastre și a evenimentului.
Scopul acestei prelucrări este de a promova activitățile sportive în rândul tinerilor precum și de a promova evenimentele organizate de Asociația Echitart, în acest sens.
Perioada de stocare a acestor imagini este de 5 ani.
Vă puteți opune oricând la această prelucrare, prin intermediul formularului de înscriere pe care îl completați sau prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa [email protected]  
Prin intermediul formularelor completate de dumneavostră, privind participarea la o competiție sportivă, unde vă puteți exprima și consimțământul cu privire la folosirea datelor dvs. de contact în scopul păstrării unui dialog periodic cu noi.
Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea valida și asigura înscrierea dumneavoastră la evenimentul ales. Temeiul prelucrării îl reprezintă raportul contractual dintre părți, astfel cum acesta este stabilit prin Regulamentul de concurs. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor, Asociația Echitart nu va putea valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul dorit. Totodată, pentru a putea emite dovezile de plată aferente taxei de înscriere colectăm de la dvs. și datele dvs. bancare, respectiv: număr de cont și banca.
Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare ne dați acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., în format foto și video. După desfășurarea evenimentului, putem publica pe site-ul nostru asftel de imagini.
Totodată, pozele și video-urile realizate cu ocazia organizării evenimentelor vor fi publicate pe pagina noastră de Facebook, pe contul de Instagram, Youtube. Fotografiile vor fi păstrate pe site și pe celelalte conturi pe o perioadă de 10 ani.
Rezultatul, clasamentul la cursa la care ați participat le afișăm pe site-ul partenerului de cronometraj, unde publicăm numele și prenumele dvs., numărul de concurs, timpul realizat, categoria de vârstă și locul în clasament.
În eventualitatea în care nu sunteți de acord ca pozele cu dvs. să fie publicate pe site-ul nostru sau pe rețelele de socializare sau dacă pozele apar în prezent pe site sau pe rețelele de socializare și nu mai sunteți de acord să apară în continuare, vă rugăm să ne anunțați printr-o cerere la adresa [email protected] prin care să ne indicați pozele pe care doriți să le ștergem și vom da curs de îndată solicitării dvs.

Newsletter Marketing & 3rd Party Marketing
Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul Haita Challenge este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra evenimentelor promoțiilor etc.
Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, numărul de telefon, nume, prenume. Aceste date vor fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele, serviciile și produsele noastre sau cele ale partenerilor evenimentului. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Google Analytics
Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web, oferit de Google, Inc. („Google”) http://www.google.com/analytics/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interacțiunea cu paginile și opțiunile de navigare ale vizitatorilor pe site și anonimizăm caracteristicile analizate.

Alte link-uri
Acest site conține link-uri către alte site-uri (pixel Facebook). Asociația Echitart nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Alte considerații
Vă informăm că exactitatea datelor personale pe care le introduceți în formularele de înscriere la eveniment se află în responsabilitatea dumneavoastră. Asociația Echitart nu verifică datele introduse și nu intenționează să solicite alte informații pentru a vă identifica.

Temeiul legal al prelucrării datelor    
Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de catre Asociația Echitart, pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în paginile web de contact sau de înregistrare utilizator.

Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, prin transmiterea, în acest sens, a unui email la adresa noastră. În această situație, datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta.
Precizăm că, pentru evidențele contabile, datele aferente vor fi păstrate potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Securitatea prelucrărilor de date personale
Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, Asociația Echitart a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

Echipamente de securizare a accesului la retea (Firewall)
Componente specifice de protecție anti-virus
Instruirea persoanelor (inclusiv a voluntarilor) care administrează aplicația cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date
Acces restricționat la date
Testare perioadică e eficienței măsurilor de securitate aplicate
Informații referitoare la stocarea datelor personale

Ce drepturi aveți?
Prin cererea dvs. transmisă prin email sau prin servicii poștale vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.
Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale și, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc.
Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare).
Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întărzieri nejustificate.
Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dvs., potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate cu datele dvs. personale.

În situația în care considerați că v-au fost încalcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Notă. În situația în care solicitările dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Asociația Echitart poate:

fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate,
fie să refuze să dea curs cererii.
În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

Transmiterea către terți a datelor personale
Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate de către asociația noastră către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice sau juridice, cu excepția: cazurile prevăzute expres de legislația națională sau europeană
De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice învestite cu atribuții specifice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură. În consecință, vă rugăm să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului.

Colectarea automată de date cu caracter non-personal
În unele cazuri, este posibil ca Asociația Echitart să colecteze informații cu caracter non-personal. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site-urile web ale asociației. În timpul naviării pe site, Asociația Echitart ar putea stoca anumite informații ale utilizatorului. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere „Cookies” ajută asociația noastră să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor. În cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. 
Prezenta Politică se completează cu Regulamentul de Concurs, care este disponibil aici: https://haitachallenge.ro/regulament/
Contact
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești termeni sau la implementarea acestora, ne puteți contacta la [email protected]